Simulasi Ujian Online

Bagi mahasiswa Diwajibkan Mengikuti Simulasi Ujian Secara Online Sebelum Hari H pelaksanaan Ujian Sesungguhnya sesuai Jadwal. 

(PASTIKAN SUDAH MELIHAT JADWAL UJIAN MATA KULIAH MASING-MASING)

Untuk Memastikan Anda sudah dapat mengakses Halaman Ujian pada Hari H Pelaksanaan Ujian Online Berlangsung.