Simulasi Ujian Online

Bagi mahasiswa Diwajibkan Mengikuti Simulasi Ujian Secara Online Sebelum Hari H pelaksanaan Ujian Sesungguhnya sesuai Jadwal.

Untuk Memastikan Anda sudah dapat mengakses Halaman Ujian pada Hari H Pelaksanaan Ujian Online Berlangsung.